Friday, April 27, 2007

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ 'nün Kısa Özgeçmişi

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ 'nün KISA ÖZGEÇMİŞİ


Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜLisans : ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Son sınıfta Bilgisayar Grubunu seçti, fazladan Biyomedikal Mühendisliği derslerini aldı, ve Bitirme Projesi olarak Nesneye Yönelik Programlamayla uygulama yazılımı geliştirdi.

Aynı bölümden Bilgisayar Ağları , ve Paralel Bilgisayarlar lisansüstü dersleri aldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Veritabanı lisansüstü derslerini takip etti.

ODTÜ’de uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri çalıştayına katıldı.
Yüksek lisans : ODTÜ Felsefe Bölümü ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma , Bilgisayarlı Görme , Yapay Sinir Ağları , Yapay Zeka , Bilgisayarlı Dilbilim konuları üzerine açılan bütün lisansüstü dersleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri lisansüstü dersini fazladan alarak Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ders programını fazlasıyla ders alarak tamamladı.

Felsefe Bölümü'nde Bilim Felsefesi , Teknoloji Felsefesi , Dil Felsefesi , Mantık , ve Bilgi Kuramı konularında dersler aldı, ve Bilişsel Bilimler üzerinde yoğunlaştı.

Bulanık Mantık ve Yaklaşımsal Uslamlama üzerine tez hazırladı.

Felsefe ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden aldığı derslerin çoğu, sonradan açılan Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler lisansüstü programının temel dersleri oldu.


Doktora : Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü

İstatistik Kuramı , Olasılık Kuramı , Stokastik Süreçler , İleri Düzey İstatistiksel Analiz , Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz , ve Zaman Serileri Analizi konularında dersler aldı.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Görüntü Analizi , ve Örüntü Tanıma konularında aldığı dersler, doktora derslerine dahil edildi.

Rasgele küme görüntülerinin, matematiksel biçimbilim (morfoloji) yöntemleri, Rasgele Yapay Sinir Ağları, ve Monte Carlo tahmin yöntemleri ile mekansal istatistiksel modellenmesi üzerine doktora tezi hazırladı.

Tez çalışmasındaki tüm görüntü analizi, ve istatistiksel analiz işlemlerini, vd tüm analiz ve hesaplamaları, C++ ile geliştirdiği paket program ile gerçekleştirdi.

İstatistiğin Mühendislik ve Bilişim Bilimleri kesişimindeki Mekansal İstatistik , Stokastik Süreçler , Benzetişim , İstatistiksel Modelleme , Görüntü Analizi , Örüntü Tanıma , ve Yapay Sinir Ağları konularında uzmanlığını geliştirdi.

Uzmanlık Alanları :
Bilgisayar Sistemleri , Bilgi Sistemleri , Otomasyon Sistemleri , ve Görüntü Sistemlerinin
Tasarımı , Analizi ve İstatistiksel Modellemeleri konularında uzmandır.

Üyelikleri : IEEE , SPIE , ve EMO üyesidir.

Yabancı dil : İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

------------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

No comments: