Friday, April 27, 2007

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ 'nün Yayınları

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ 'nün
Yayınlarından Örnekler


Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ

Sayısal Alanlar
( Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ,
Bilgisayar Mühendisliği ,
İtatistik , Matematik )
(Görüntü İşleme , Örüntü Tanıma ,
Stokastik Süreçler , Mekansal İstatistik ,
Matematiksel Biçimbilim ( Morfoloji ) ,
Yapay Sinir Ağları ,
Benzetişim ( Simulasyon ) , İstatistiksel Modelleme ,
Bulanık Mantık )

Bildiriler ( Konferans , Ulusal , Hakemli )

1. Küçüköncü, T. 2007. Rasgele Yapay Sinir Ağları : Dünden Bugüne. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 14-18.Kasım.2007, Eskişehir.

2. Küçüköncü, T. ve Gebizlioğlu, Ö.L. 2007. Matematiksel Morfolojik İşleçlerin Rasgele Yapay Sinir Ağlarıyla Gerçeklenmesi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 14-18.Kasım.2007, Eskişehir.

3. Küçüköncü, T. ve Gebizlioğlu, Ö.L. 2007. Boolean Rasgele Kümelerin Morfolojik Kesikli Büyüklük Dağılımıyla Modellenmesi. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 14-18.Kasım.2007, Eskişehir.


Doktora tezi :
Küçüköncü, T. 2007. Örüntü Tanıma ve Görüntü Analizinde Rasgele Yapay Sinir Ağı Kullanımıyla Boolean Rasgele Kümelerin Modellenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü, 165.
(Thesis title in English : Modelling Boolean Random Sets for Pattern Recognition and Image Analysis by Using Random Neural Network)Sosyal Alanlar
( Felsefe )
( Akıl Yürütme ( Uslamlama ) , Mantık , Bilgi Kuramı ,
Bilim Felsefesi , Teknoloji Felsefesi ,
Dil Felsefesi )

Yüksek lisans tezi :
Küçüköncü, T. 1996. A Critical Survey of Fuzzy Logic as a Basis for Approximate Reasoning. Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 87. (Tez dili : İngilizce)
(Tez başlığının Türkçesi : Yaklaşımsal Uslamlamanın Temeli Olarak Bulanık Mantığa Eleştirel Bir Bakış)


Sayısal-Sosyal Disiplinlerarası Alanlar
( Bilişsel (Cognitive) Bilim )
( Zeka , Yapay Zeka ,
Oyun Kuramı )

Makale ( Dergi )

1. Küçüköncü, T. 1999. Oyun Teorisi Üzerine , Patika.


Kitap Eleştirileri


Ders Notları


----------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

No comments: