Friday, April 27, 2007

Tansu KÜÇÜKÖNCÜ 'nün Öğrenimi

TANSU KÜÇÜKÖNCÜ 'nün

ÖĞRENİMİ


Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜLisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğrenim Dili ( tüm dersler ) : İngilizce

Mezuniyet Projesi :
Nesneye Yönelik Programlama Paradigması ve Gereçleri ile
Uygulama Geliştirme

4. Sınıf Alan Gurubu : Bilgisayar


3. Sınıfta alınan derslerden bazıları ( ve hocalar )
- Sinyal İşleme ( Önder Yüksel )
- Kontrol Sistemleri ( Ersin Tulunay )
- Sayısal Tasarım ( Mehmet Mete Bulut )

4. Sınıfta alınan derslerden bazıları ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Mimarileri I ( Mehmet Mete Bulut )
- Bilgisayar Mimarileri II ( Hasan Güran )
- Mikroişlemciler ( Mehmet Mete Bulut )
- İşletim Sistemleri ( Uğur Halıcı )
- Veri Yapıları ( Uğur Halıcı )
- Kesikli Sinyal İşleme ( Kemal İnan )
- Kesikli Zaman Sistemleri ( Mübeccel Demirekler )
( Kesikli Zaman Kontrol Sistemleri )
- Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler ( Osman Sevaioğlu )
( Sayısal Analiz )
- Biyomedikal Mühendislik ( Ziya İder , Nevzat Güneri Gençer )
- Mühendislik Ekonomisi

1., 2., ve 3. sınıfta alınan diğer bazı dersler :
- Bilgisayar Programlama
- Elektromanyetik I , II , III ( Sencer Koç , Haluk Tosun , Haluk Tosun )
- Elektronik I , II , III ( Sayısal Elektronik ) ( Rüyal Ergül , Murat Aşkar , Hayrettin Köymen )
- Devre Analizi I , II ( İsmet Erkmen )
- Güç Sistemleri ( Sezai Dinçer )
- Elektrik Makinaları I & II ( Bülent Ertan )

Bazı düzenli sosyal etkinlikler :
- Cumhurbaşkanlığı Semfoni Orkestrası ( CSO ) konserleri,

Bazı
sosyal etkinlikler :
- Müzik ( Dinleme , ve İcra )
- Çeşitli Sporlar
- Satranç
- Fotoğrafçılık
- Resim ( Kara Kalem , ve Boyama )
- Fransızca
- Okuma ( Felsefe , Psikoloji , Antropoloji , Bilim Tarihi , Anadolu ve Türklerin Tarihi )
- Arkeoloji Topluluğu ile antik Anadolu yerleşim yerlerine geziler

Yüksek Lisans, Felsefe & Bilgisayar Mühendisliği ( Bilişsel ( Cognitive ) Bilim )

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

( Eylül 1996 )

Öğrenim Dili ( tüm dersler ) : İngilizce

Tez Başlığı : A Critical Survey Of Fuzzy Logic As A Basis For Approximate Reasoning
( Tez Dili : İngilizce )
( Tez Başlığıının Türkçesi : Yaklaşımsal Uslamlamanın Temeli Olarak Bulanık Mantığa Eleştirel Bir Bakış )

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Akın Ergüden

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Görüntü İşleme ( Fatoş Tünay Yarman Vural )
- Örüntü Tanıma ( Fatoş Tünay Yarman Vural )
- Bilgisayarlı Görme ( Volkan Atalay )
- Yapay Zeka ( Faruk Polat )
- Yapay Sinir Ağları ( Marifi Güler )
- Bilgisayarlı Dilbilim ( Cem Bozşahin )
- Otomatik Akıl Yürütme ( Ferda Nur Civelek Alpaslan )
- Bilgi Mühendisliği ( Mehmet Reşat Tolun )

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü -nden alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Grafiklerinin Matematiksel Temelleri ( Aydın Ersak )

Felsefe Bölümü -nden alınan derslerden bazıları ( ve hocalar ) :
- Bilim Felsefesi ( Ahmet İnam )
- Teknoloji Felsefesi ( Ahmet İnam )
- Dil Felsefesi ( Akın Ergüden )
- Bilgi Kuramı ( Teo Grünberg )
- Mantık I ( Ahmet İnam )
- Mantık II ( Teo Grünberg )
- Bilimsel Yöntem ( Levent Kavas )
- Araştırma Yöntemleri ( Akın Ergüden )
- 17. & 18. Yüzyıl Felsefesi ( Yasin Ceylan )

Felsefe ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden aldığı derslerin çoğu, sonradan açılan Enformatik Enstitüsü’nde Bilişsel Bilimler lisansüstü programının temel dersleri oldu.


* Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden kayıt olmaksızın ya da Özel Öğrenci olarak alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Nesneye-Yönelik Programlama Dilleri ve Sistemleri ( Asuman Doğaç )
- Veritabanı Yönetim Sistemleri ( Adnan Yazıcı )

* Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü -nden kayıt olmaksızın ya da Özel Öğrenci olarak alınan dersler ( ve hocalar ) :
- Bilgisayar Ağları ( Semih Bilgen )
- Paralel Bilgisayar Mimarileri ( Işık Aybay )


Başlıca İlgi Alanları :
- Bilişsel ( Cognitive ) Bilim
- Akıl Yürütme ( Uslamlama )
- Mantık , Bulanık Mantık
- Görüntü , Görme
- Zeka , Yapay Zeka
- Bilgi Kuramı , Doğruluk , Gerçeklik , Anlam
- Bilim Felsefesi
- Teknoloji Felsefesi
- Dil Felsefesi
- Yararcılık


---------------------------------------------------------------

Doktora , İstatistik

Ankara Üniversitesi

( Mart 2007 )

Tez Başlığı :
Örüntü Analizi ve Görüntü Tanımada Rasgele Yapay Sinir Ağı Kullanımıyla Boolean Rasgele Kümelerin Modellenmesi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

- Ders aşaması Haziran 1997 'de 2 dönemde tamamlandı.
- Doktora Yeterlik sınavı Ekim 1997 'de ilk hakta geçildi, ve tez aşaması başladı.
- Aralık 1997 'de tez önerisi kabul edildi.

Alınan bazı dersler ( ve hocalar ) :
- İleri Düzey İstatistik ( İsmihan Bayramov )
- İleri Düzey Olasılık ( Fazil Aliyev )
- Stokastik Süreçler ( Fazil Aliyev )
- İleri Düzey İstatistiksel Analiz ( İsmihan Bayramov )
- Çok-değişkenli İstatistiksel Analiz ( Ömer L. Gebizlioglu )
- Zaman Serileri Analizi ( Yilmaz Akdi )

- Yüksek Lisans sırasında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -nden alınan Görüntü İşleme ve Örüntü Tanıma konularındaki bazı dersler Doktora ders yüküne aktarıldı.

- Şubat 1998 'de ABD 'de ( San Jose ) Matematiksel Biçimbilim 'i ( Morfoloji ) kuran aynı okuldan 2 akedemisyenden biri olan ( diğeri bazılarınca aynı zamanda Mekansal İstatistiğin de kurucusu kabul edilen Georges Matheron ) Jean Serra ' nın doktora örencisi Luc Vincent 'in Matematiksel Biçimbilim ( Morfoloji ) kursuna katıldı.

Başlıca İlgi Alanları :
- Mekansal İstatistik
- Stokastik Süreçler
- Benzetişim ( Simülasyon )
- İstatistiksel Modelleme
- Görüntü İşleme
- Örüntü Tanıma
- Yapay Sinir Ağları
- Matematiksel Biçimbilim ( Morfoloji )

Bazı sosyal etkinlikler :

Okuma
( Belirsizlik Felsefesi , Medeniyet Tarihi ,
İnsan Hakları , Etik , Hukuk Felsefesi ,
Politik Felsefe , Ekonomi Tarihi ,
Küreselleşme , Açık Toplum )

-------------------------------------------------------

NOT :
- Sadece işini çok iyi yaptığı için, siyasi, etnik, dinsel vd kutuplaşmalardan uzak durduğu halde, Nisan 2002 'de doktorasını bitirmek üzereyken cunta bağlantılı faşist akademisyenlerce öğrenim hakkı gaspedildi, ve yargıdaki faşist unsurların ülkede estirilen faşizm rüzgarlarına verdiği destekle, 5 yıl boyunca doktora diplomasını alması yasa-dışı engellendi.
- Doktora öğreniminin gaspedilmesini ilk tetikleyen faşist akademisyenin doçent ünvanı alırken kullandığı 7 yayını Ağustos 2007'de alanında en büyük uluslararası makale arşivi olan
ABD'deki arXiv tarafından "aşırma , intihal" olduğu için dünyaya duyurularak kayıtlarından çıkartıldı. arXiv aynı anda Türkiye'den 15 akademisyenin 70 yayınının "aşırma , intihal" olduğunu dünyaya duyurarak kayıtlarından çıkardı, bunlardan 5'i bahsedilen faşist akademisyenle aynı şebekedendi ve yayın ortaklarıydı ve 16 "aşırma , intihal" yayın bu şebekenin işiydi. Bu şebeke diğer şebekelerle de bağlantılıydı. Bu olay dünyadaki en meşhur 2 popüler Bilim Dergisinden birisi olan 130+ yıllık İngiliz Nature 'un 6.Eylül.2007 tarihli baskısında (Sayı : 449, 8) Geoff Brumfiel'ın "Turkish physicists face accuisitions of plagiarism" başlıklı yazısıyla tarihteki en büyük intihal vakası olarak, "Türkiye'de aşırmacılık, intihal ayıplanmıyor bile" vurgulamasıyla, dünyaya duyuruldu.

--------------------------------------------------------------

Tansu Küçüköncü , TANSU KÜÇÜKÖNCÜ , Tansu Kucukoncu , TANSU KUCUKONCU

No comments: